Құжаттама тізімі

Педагогикалық кадрлардың аттестаттауы

Әдістемелік қызметтің маңызды оқиғалары

ЖЖЕ/ӨҚН бұрышы

Біз ЖАҚ-мыз

Біздің мақтаншымыз

1) ГОСО жөніндегі құжаттар/МДҰ даму бағдарламасы;

2) МДҰ жылдық жоспары/Әдістемелік кеңес;

3) Педагогикалық кеңес материалдары; 

4)«Аттестациядан өту үшін құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет; 

5) МДҰ бақылау-аналитикалық жұмысы; 

6) Әдістемелік бірлестік материалдары; 

7) Шығармашылық топ материалдары;

8) Семинар материалдары;

9) Мониторинг бойынша балаларды диагностикалау материалдары; 

10) Материалы городских семинаров, конкурсов/Мероприятия в ДО;

11)Инновациялық технологиялар материалдары: жоба ісі, денсаулықтау, дамыту ойын технологиялары; 

12) Алдыңғы қатарлы тәжірбие мактебі жұмысының материалдары; 

13) Жас маман мектебінің материалдары; 

14) Мектеппен қарым-қатынас материалдары; 

15) Локалды актілер;

16) Аата-анамен жұмыс жөніндегі материалдар;

17) Педагогтар мен атаөаналарға консультациялық матералдар;

18) Педагогтар мен атаөаналар үшін диагностикалық материалдар; 

19) Педагогтармен ҚТ бойынша нұсқау өткізу журналы/МДҰ балаларының бақытсыздықка ұшырауын тіркеу журналы; 

20) МДҰ тәрбие жұмысы жөнінде материалдары;

21) Ай сайынға жоспар;

22) ЖЖЕ үйрету материалдары/Өртке қарсы іс-шаралар

Құрылтай педагогикалық кеңес

25.08.2021